Tunnettuus

Maine kasvoi vaikka...

Maine ei ole käsinkosketeltavaa, vaan se rakentuu palasista: sanoista ja teoista, monista pienistä ulospäin näkyvistä viesteistä. 

Varainhankintakampanjat ovat organisaation yksi erittäin näkyvä viestinnän muoto. Niinpä kampanjasuunnittelu alkaa aina viestintästrategian ja varainhankinnan yhteen nivomisesta. Sanoman ja visuaalisen ilmeen tulee tukea toiminnallisia ja viestinnällisiä tavoitteita organisaation omassa kohderyhmässä. Eikä sekään riitä. Koko organisaatio - niin toimihenkilöt kuin vapaaehtoisetkin - on saatava puhumaan samaa kieltä, kulkemaan kohti yhteistä päämäärää.

Viestintästrategia ja sen yhteensovittaminen varainhankinnan tavoitteiden ja toteutuksen kanssa, laadukas visuaalinen suunnittelu, henkilökunnan ja vapaaehtoisten "sparraaminen" ja hyvä kohderyhmätuntemus ovat eväät onnistuneen varainhankintakampanjan aloitukseen. Kun maine ja maineenhallinta ovat kunnossa, organisaation tunnettuutta voi säädellä edellä mainittujen osa-alueiden avulla.  

Valitse näistä palveluistamme:

  • viestintästrategian rakentaminen/vahvistaminen
  • strategian ja toiminnan yhteensovittaminen
  • viestintäkoulutus
  • mielikuva- ja asennetutkimukset
  • päivittäisviestintä
  • mediasuhteet

Ota yhteyttä