Osuvuus

Varainhankinnan kolme tärkeintä elementtiä: oikea kohderyhmä, oikea kohderyhmä ja oikea kohderyhmä.

Mikäli organisaatiolla ei ole järjestelmällisen varainhankinnan perinnettä, lähtee kohderyhmän määritteleminen omasta lähipiiristä: millaiset ihmiset tukevat meitä? Mitä yhteisiä piirteitä lahjoittajillamme on? Ketkä ostavat tuotteitamme, tilaavat lehteämme, käyvät tilaisuuksissamme? Tämän ryhmän tuntemus on jo suuri askel kohti tarkempaa kohderyhmämäärittelyä.

Osoitteetonta tai personoimatonta varainhankintalähetystä ei pidä aliarvostaa. Mutta vasta kun tiedämme miten lahjoittajat käyttäytyvät ja millainen heidän “ostohistoriansa” on, voidaan lahjoittajarekisteriä kehittää paremmin vastaamaan organisaation tarpeita.

Toimiva ja ajantasainen, riittävän laaja lahjoittajarekisteri, joka sisältää historiatiedon lahjoittajien käyttäytymisestä antaa mahdollisuuden kohdistaa varainhankinnan oikea viesti oikealle kohderyhmälle vastaanottajan suosiman kanavan kautta.

Vastaanottajan arvomaailman huomioiminen tuo mukanaan tyytyväisemmät lahjoittajat ja sitä kautta paremman keräystuoton. Se takaa myös todelliset säästöt osoiteostojen oikean kohdistamisen ja hukkalähetysten vähenemisen avulla.

Valitse näistä palveluistamme:

  • osoitteiden tallennuspalvelut
  • osoitteiden päivitykset
  • lahjoittajarekisterin profiloinnit
  • osoiteostot ulkopuolisista osoitelähteistä
  • testausohjelmat
  • analysoinnit

Ota yhteyttä