Prosessi

Tulosta ei tehdä myymällä vaan ostamalla

Varainhankinta aiheuttaa aina kustannuksia, toteutetaan se millä tavalla tahansa. Kustannusten suuruus on kiinni siitä, miten hyvin varainhankintakampanja on suunniteltu ja miten tehokkaasti kampanjaprosessia hallinnoidaan.

Varainhankinnan suuret ylimääräiset kustannukset saattavat aiheutua suunnitteluvirheistä, aikataulujen pettämisestä, kiireen aiheuttamista inhimillisistä erehdyksistä, virheellisistä toimituksista tai viranomaismääräysten noudattamatta jättämisestä. Ylimääräisten kustannusten lisäksi virheillä voi olla kauaskantoisia seurauksia organisaation maineeseen ja kohderyhmän suhtautumiseen.

Sen vuoksi prosessin hallintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Prosessi ja hallittavuus

Nonprofit-palvelut Oy tarjoaa yhdistyksille, säätiöille ja muille organisaatioille palvelun, johon sisältyvät kaikki varainhankintaprosessin vaiheet aikataulutuksesta ja toimittajavalinnoista viestintään ja lahjoituskäyttäytymisen analysointiin. Lisätietoa saat Hallittavuus-sivullamme »

Ota yhteyttä