Maine

Kaikki alkaa maineesta

Maine on organisaation tärkein omaisuus. Erityisen tärkeää maine on nonprofit-organisaatioille, joilla ei ole juurikaan muuta myytävää asiakkailleen - lahjoittajille ja jäsenille - kuin mielikuva nimestä, luotettavuudesta ja uskottavuudesta.

Tavoitteellinen ja pitkäjänteinen maineenhallintaohjelma onkin avainasemassa silloin, kun kilpaillaan kovenevilla varainkeräysmarkkinoilla.

"Erotteleva tekijä ei ole tuotteen ylivertainen tekninen laatu.

Siihen yltävät muutkin, jos haluavat.

Erotteleva tekijä ei ole mainonta. Tai liikemerkki. Tai lounasetu.

Se on ainutlaatuinen olemassaolon oikeutus, joka näkyy,
kuuluu ja toteutuu kaikkialla, missä yritys kohtaa sidosryhmiään.
Se on osa aivan kaikkea, mitä yritys tekee.

Se on koko toiminnan ydin.

Se on sitä jotakin, minkä vuoksi yritys on mielestämme ainutlaatuinen, olipa sen tuote mikä tahansa.

Sitä jotakin, mihin sitoutuu yrityksen työntekijä ja asiakas.

Se on jotain uniikkia. Ja se on yrityksen elinehto."

Jesper Kunde

Maine ja tunnettuus

Maine on olennainen osa varainhankintatoimintaa. Nonprofit-palvelut Oy auttaa asiakkaitaan maineenhallinnassa suunnitteluvaiheesta toteuttamiseen ja ylläpitoon asti. Lue lisää maineenhallinnasta Tunnettuus-sivullamme » 

Ota yhteyttä