Hyvät kysymykset

Varainhankinta on kestävyyslaji

Järjestöjen ja säätiöiden varainhankinnalle asetetaan yhä kovenevia vaatimuksia. Lahjoituksia kerääviä organisaatioita tulee koko ajan lisää, lahjoittajien mielenkiintoa revitään moneen suuntaan ja samaan aikaan media on kiinnostunut varainhankinnan onnistumisesta.

Viranomaiset puuttuvat myös aiempaa herkemmin keräyskustannusten osuuteen tuotosta. Vaatimusten paineessa onnistuvat ne, jotka näkevät varainhankinnan pitkäjänteisenä ja suunnitelmallisena toimintana.

Tavoite on asetettava kauemmas kuin vain seuraavan keräyksen toteuttamiseen. Yksittäiset kampanjat ja niiden onnistuminen eivät vielä kerro koko totuutta yleisön suhtautumisesta organisaatioon ja sen tavoitteisiin.

Monta hyvää kysymystä...

Kun varainhankinnan tavoite on selvillä, on suunnittelun ja toteutuksen aika. Jokaisen varainkeräystä miettivän päässä pyörii ainakin kolme isoa kysymystä:

  • Miten 
    hyvin organisaationi julkinen kuva tukee varain­hankin­nan pyrkimyksiä?

  • Mistä
    löydän omaan organisaatiooni ja tämän kampanjan tavoitteisiin myönteisimmin suhtautuvat lahjoittajat?

  • Miten
    hallitsen keräysprosessin niin, että kulujen osuus jää mahdollisimman pieneksi?

Monta hyvää vastausta...

Nonprofit-palvelut Oy on erikoistunut varainhankinnan kehittämiseen. Näiltä sivuilta löydät vastauksia. Lisää voidaan etsiä yhdessä.

Ota yhteyttä